Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu we współpracy z PKP Cargo oraz Uniwersytetem w Žiline (Słowacja) zorganizowała II Konferencję Naukową TECHNICZNE I EKOLOGICZNE WYZWANIA LOGISTYKI SUROWCÓW SKALNYCH, która odbyła się 18 października 2013 r. w siedzibie Uczelni we Wrocławiu. Wydarzenie współfinansowane było przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Celem konferencji był przegląd najnowszych trendów oraz zmian w podaży i popycie na surowce skalne w Polsce i na Dolnym Śląsku, przedstawienie nowości technologicznych, usystematyzowanie wiedzy dotyczącej ograniczeń prawnych, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na logistykę surowców skalnych, a także przedyskutowanie wpływu działalności branży na środowisko.
Prelegenci oraz zaproszeni słuchacze przygotowali prezentacje na temat technologii transportu bliskiego, przeładunku i składowania u producenta i odbiorcy materiałów skalnych. Program konferencji poruszał wiele interesujących kwestii, w tym: technologię transportu surowców pojazdami drogowymi, koleją, drogą wodną oraz kierunek zmian w technologiach transportu i ich wpływ na logistykę surowców skalnych i zmianach legislacyjnych. Dyskutowano o ograniczeniach formalno-prawnych realizacji zadań transportowych, jak również o barierach ekonomicznych logistyki surowców skalnych. Omówiono wpływ wydobycia i transportu kruszyw na środowisko naturalne. 
Organizowana konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Składamy podziękowania wszystkim Prelegentom oraz Patronom Medialnym, którzy pomogli nam w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu wydarzenia. Ogromne podziękowania składamy Uczestnikom za tak liczne przybycie. Mamy nadzieję, że wykłady spełniły wszelkie oczekiwania słuchaczy.

2013-10-18 10.11.37

2013-10-18 10.12.00

2013-10-18 10.19.54

2013-10-18 10.47.34

2013-10-18 10.59.47

2013-10-18 11.07.54

2013-10-18 12.12.29

2013-10-18 12.12.39

2013-10-18 13.07.20

2013-10-18 13.24.02

© 2022 Konferencje.mwsl.eu