11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego

Międzynarodowa 
Wyższa Szkoła
Logistyki i Transportu 
we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 19B
51-168 Wrocław

Burmistrz Miasta
Żagań - Sławomir Kowal

 GAZETA LUBUSKA

GONIEC ŻAGAŃSKI

Celem konferencji jest prezentacja teorii i doświadczeń z zakresu organizacji logistyki transportu w misjach wojskowych, w różnych warunkach terenowych i klimatycznych.

Zagadnienia organizacji logistyki będą rozważane z punktu widzenia najważniejszych podmiotów ją realizujących, m.in.: administracji rządowej, administracji wojskowej oraz kontyngentów wojskowych uczestniczących w misjach. Zostaną zaprezentowane różne aspekty podejścia do problemu, np.: techniczne (pojazdy, infrastruktura), ekonomiczny, organizacyjny, ekologiczny, itp. Bazą do dyskusji będą przykłady rozwiązań stosowanych obecnie w misjach wojskowych.

Liczymy na to, iż dyskusja pozwoli na doskonalenie organizacji logistyki w misjach wojskowych, w tym również obowiązujących przepisów i uwarunkowań prawnych, według których jest organizowana.

***

W dziale SEKRETARIAT znajdują się informacje dotyczące sposobu przygotowania referatu, a także podane są terminy zgłoszeń.

ZGŁOSZENIA REFERATÓW DO 31 SIERPNIA 2006


administrator serwisu: ate@msl.com.pl