Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 19B
51-168 Wrocław

 

 

Wydział Mechaniczny - PWr

 

 

Politechnika Wrocławska

Wydział Mechaniczny

 

 

Polskie Towarzystwo Logistyczne

 

ICN  

Szkoła Biznesu ICN

 

 

www.czh.pl

Centrala Zaopatrzenia

Hutnictwa S. A.

 

  

spedycje.pl  

 

GMiL  


logistyka.net.pl

 

  stl.pl

 

stl.pl

 

www.laj.pl

 

eurologistics

 


 
 

 

Prof. Stèphane BOITEUX – Groupe ICN Ecole de Management, Nancy, Francja.

Prof. Andrzej BUJAK – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Dr Philippe DAGUE – Ecole des Mines de Nancy, Francja.

Dr Jerzy Dudek – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - sekretarz komitetu naukowego.

Doc. Zdenĕk DVORAK – Uniwersytet w Żilinie, Słowacja.

Prof. Bogusław FIEDOR – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.

Prof. Andrzej GRACZYK – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.

Dr Thierry HOUE – ESIDEC, Groupe ICN, Metz, Francja.

Prof. Stanisław KRAWCZYK – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - przewodniczący komitetu naukowego.

Prof. Tomasz NOWAKOWSKI – Politechnika Wrocławska - zastępca przewodniczącego komitetu naukowego.

Dr Joost Platje – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Prof. Miloslav SEIDL – Uniwersytet w Żilinie, Słowacja.

Prof. Janusz SŁODCZYK – Uniwersytet Opolski.

Prof. Jarosław WITKOWSKI – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.

Prof. Zenon ZAMIAR – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu.