Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 19B
51-168 Wrocław

 

 

Wydział Mechaniczny - PWr

 

 

Politechnika Wrocławska

Wydział Mechaniczny

 

 

Polskie Towarzystwo Logistyczne

 

ICN  

Szkoła Biznesu ICN

 

 

www.czh.pl

Centrala Zaopatrzenia

Hutnictwa S. A.

 

  

spedycje.pl  

 

GMiL  


logistyka.net.pl

 

  stl.pl

 

stl.pl

 

www.laj.pl

 

eurologistics

 


 
 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19b

51-168 Wrocław

tel. 071 325 15 14

fax 071 324 15 61

e-mail: konferencja@msl.com.pl

Sekretarz konferencji: Karolina WCISŁO

 

 

OPŁATA KONFERENCYJNA wynosi 400,-zł.:

Koszt uczestnictwa obejmuje:

·        uczestnictwo w obradach,

·        materiały konferencyjne,

·        kawa, herbata w czasie przerw,

·        lunch,

·        uroczysta kolacja.

 

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:

Kredyt Bank S.A. II O/Wrocław 56 1500 1067 1210 6005 4616 0000

Z dopiskiem KONFERENCJA.

 

Uwaga: Organizatorzy przewidują możliwość zamieszczania reklam w materiałach konferencyjnych i wystąpień promocyjnych. Szczegóły dotyczące terminów zgłoszeń, cen i warunków płatności znaleźć można na stronie internetowej konferencji. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Sekretariatem.