Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 19B
51-168 Wrocław

 

 

Wydział Mechaniczny - PWr

 

 

Politechnika Wrocławska

Wydział Mechaniczny

 

 

Polskie Towarzystwo Logistyczne

 

ICN  

Szkoła Biznesu ICN

 

 

www.czh.pl

Centrala Zaopatrzenia

Hutnictwa S. A.

 

  

spedycje.pl  

 

GMiL  


logistyka.net.pl

 

  stl.pl

 

www.laj.pl

 

eurologistics

 

 
 

 

9.00–10.00 rejestracja uczestników

10.00–10.15 otwarcie

10.15–13.00 sesja 1

 

Prof. Dr Hab. inż. Leszek Mindur, MWSLiT, Wrocław

"Kluczowe aspekty polityki transportowej Polski”

Dr Joost Platje, MWSLiT we Wrocławiu

„Centra logistyczne jako czynnik zrównoważonego rozwoju regionów”

dr Sławomir Bartosiewicz, AON, Instytut Ekonomii i Logistyki, Zakład Logistyki Procesów Gospodarczych

Warszawa, „Pozytywny i negatywny wpływ Śląskiego Centrum Logistyki S.A. na lokalny rozwój społeczno-gospodarczy”

Tomasz Janeczek, Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A., Katowice,

"Realizacja budowy międzynarodowego centrum logistycznego Euroterminal w Sławkowie"

Dr Adam Przybyłowski, AM w Gdyni

„Inwestycje dotyczące portowych centrów logistycznych w aspekcie zrównoważonego rozwoju regionalnego w województwie pomorskim”

dr inż Ireneusz Fechner, WSL, Poznań,

„Wpływ sektora publicznego na powodzenie budowy centrum logistycznego”

13.00–13.45 przerwa obiadowa

13.45–15.45 sesja 2

 

dr hab. Andrzej Bujak, prof. MWSLiT Wrocław

"Wpływ centrów logistycznych na rozwój regionu (na przykładzie rozwiązań dalekowschodnich)"

dr inż Jerzy Dudek, MWSLiT,

„Centra logistyczne determinantą rozwoju Dolnego Śląska”

Paweł Sienica, Polimex-Mostostal S.A./SGH

 „Centra logistyczne i ich wpływ na poziom rozwoju regionów”

dr inż Thierry Houe, ESIDEC, Metz, Francja,

„Usprawnienie zadań w centrum logistycznym”

Wojciech Hunek,

„Automatyzacja centrów dystrybucji w aspekcie intralogistyki na przykładzie firmy DHL „Exel supply chain”.”

dr Eva Sventeková, Uniwersytet w Zilinie, Słowacja

„Wykorzystanie potencjału centrów logistycznych w czasie sytuacji kryzysowych”

Dr Karl Schmid, Izba Przemysłowo-Handlowa, Magdeburg, Niemcy

„Centra logistyczne - stan obecny i perspektywy rozwoju"

15.45–16.15 przerwa na kawę

16.15–18.00 sesja 3

 

prof. Miloslav Seidl, Uniwersytet w Zilinie, Słowacja,

„Centra logistyczne w sytuacjach kryzysowych”

kmdr dr Marian Morawski, Zakład Logistyki Akademii Marynarki

"Przystosowanie infrastruktury lotniska – Oksywie do potrzeb cywilnych"

Henryk Zielaskiewicz, PKP Cargo S.A. Warszawa

 „Wpływ prawidłowego rozwoju logistycznej infrastruktury punktowej na poziom kosztów funkcjonowania kolejowego transportu towarowego”

Dariusz Liszewski, Oddział; Terenowy Urządu Transportu Kolejowego we Wrocławiu

 „Regulacja rynku kolejowego a jego wpływ na rozwój centrów logistycznych”

dr inż Thierry Houe, ESIDEC, Metz, Francja

 „Ekologistyka jako narzędzie bardziej efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw

doc. inż Zdenek Dvorák, Uniwersytet w Zilinie, Słowacja

 „Aplikacja norm ISO 27001 do informatycznego wspomagania bezpieczeństwa centrów logistycznych”

18.00–18.15 zakończenie

19.30 uroczysta kolacja