POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ORAZ BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W KRAJACH OBSZARU WYSZEHRADZKIEGO

 
 

 

Organizatorzy:


  

 
 


Patronat medialny:

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Konferencja współfinansowana z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Wrocław, 20 kwietnia 2012 r.


POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ORAZ BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W KRAJACH OBSZARU WYSZEHRADZKIEGO


CEL I TEMATYKA KONFERENCJI

Celem konferencji „Poprawa efektywności ekonomicznej oraz bezpieczeństwa systemów transportowych w krajach obszaru wyszehradzkiego” jest zdefiniowanie barier zrównoważonego rozwoju, określenie znaczenia transportu dla rozwoju gospodarek krajowych, obszaru V4 oraz zapewnienie bezpieczeństwa środowiska w regionie, jak również sprecyzowanie zadania transportu w rozwoju sytuacji kryzysowych i zabezpieczenie zrównoważonego rozwoju regionu wyszehradzkiego.

Podczas konferencji zostanie poruszona następująca problematyka szczegółowa:

 • znaczenie transportu dla rozwoju gospodarek krajowych VF,
 • wpływ transportu na rozwój regionalny,
 • perspektywy rozwoju infrastruktury transportowej,
 • perspektywy rozwoju środków transportu,
 • trendy w rozwoju technologii przewozów transportowych,
 • systemy informatyczne w transporcie,
 • ryzyko i bezpieczeństwo systemów transportowych,
 • zarządzanie transportem w sytuacjach kryzysowych,
 • ekonomiczne i środowiskowe aspekty transportu.

PROGRAM KONFERENCJI

9.00- 9.30 rejestracja uczestników
9.30- 9.40 uroczyste rozpoczęcie

9.40- 11.30 SESJA I

 • Dr hab. Inż. Tomasz Nowakowski Safety and security aspects of transportation system assessment.
 • Dr Joost Platje Current challenges in the economics of transport systems.
 • Prof. dr hab. Inż. Miloslav Seidl Essential elements of critical infrastructure in the transport sector.
 • Prof. dr hab. Inż. Ladislav Simak Critical infrastructure protection.

11.30- 11.45 przerwa kawowa


11.45- 13.45 SESJA II

 • Dr hab inż. Bohus Leitner Reliability and safety of technical means in transport with respect to fatigue damage processes.
 • Prof. Dr hab. Vladimir Gozora Regional disparties and Risk Management in road transportation.
 • Dr hab. inż. Monika Hudáková Importance of Integrated Emergency System in Safety Management.
 • Dr hab. Pavol Šaradin Economic aspects of transport.
 • Dr Thierry Houe The impact of European custom certifications on risk management and logistics performance of the 3rd PL.

13.45- 14.15 lunch

14.15- 16.15 SESJA III

 • Dr hab. Magda Róbert The state of affairs of transportation and delivery in Hungary , sustainability studies, the introduction of European tendencies.
 • dr Zsolt Tegla Logistics model of arboreal biomass supply.
 • dr hab. inż. Miroslav Tomek The transport of technology by emergency supply of people with drinking water.
 • dr hab. Zdenek Cujan Logistic centres as a part of infrastructure.

16.15- 17.00 panel dyskusyjny, zamknięcie konferencji

19.00 uroczysta kolacja


KOMITET NAUKOWY

 • Dr hab. inż. Zenon Zamiar- MWSLiT- przewodniczący komitetu naukowego
 • Dr hab. inż. Tomasz Nowakowski- MWSLiT
 • Prof. dr  hab.  inż. Ladislav Šimak- Žilinska univerzita v Žiline
 • Prof. dr  hab.  inż. Miroslaw Seidl- Žilinska univerzita v Žiline
 • Prof. dr hab. inż. Viera Cibáková - Vysoká skola ekonómie a manažmentu verejnej správy v  Bratislave
 • Prof. dr hab. inż.  Vladimír Gozora- Vysoká skola ekonómie a manažmentu verejnej správy v  Bratislave
 • Inż. Ivan Barancik- Vysoká skola logistiky o.p.s v Prerove
 • Dr hab. inż.  Ivan Hlavon - Vysoká skola logistiky o.p.s v Prerove
 • Prof. dr hab. Magda Sándo r- Károly Róbert Foiskola v Győngyős
 • Prof. dr hab. Wachtler István - Károly Róbert Foiskola v Győngyős

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Mgr inż. Janusz Pawęska- MWSLiT – przewodniczący komitetu organizacyjnego
 • Mgr Ewa Heimrath-Bekier- MWSLiT- sekretarz konferencji
 • Dr inż. Maria Ruskova  - Žilinska univerzita v Žiline
 • Dr hab. inż. Monika Hudáková- Vysoká skola ekonómie a manaľmentu verejnej správy v Bratislave
 • Dr hab. Pavol Šaradin- Vysoká skola logistiky o.p.s v Prerove
 • Dr.hab. Magda Róbert- Károly Róbert Foiskola v Győngyős

 

PATRONAT HONOROWY
Maciej Kaczmarski Konsul Honorowy Republiki Słowackiej we Wrocławiu
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Wojewoda Dolnośląski

 

OPŁATA KONFERENCYJNA   100 PLN
Koszt uczestnictwa obejmuje:

 • uczestnictwo w obradach,
 • materiały konferencyjne,
 • kawę, herbatę w czasie przerw,
 • lunch,
 • uroczystą kolację.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji po 13 kwietnia 2012r organizatorzy zastrzegają sobie prawo do potrącenia z wniesionej przez uczestnika opłaty konferencyjnej sumy adekwatnej do poniesionych przed tym terminem wydatków organizacyjnych. Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania.

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:
Do wpłat EUR (SWIFT CODE: WBKPPLPP) Bank Zachodni WBK SA.
PL50 1090 2398 0000 0001 1580 8146
Do wpłat PLN: Bank Zachodni WBK SA. Wrocław
82 1090 2398 0000 0001 1527 4070
Z dopiskiem KONFERENCJA 20 IV 2012

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 19b
51-168 Wrocław
tel. + 48 71 324 68 73, fax +48 71 325 15 61
e-mail: e.heimrath-bekier@msl.com.pl
Sekretarz konferencji: Ewa Heimrath-Bekier

 

MIEJSCE KONFERENCJI
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu 51-168 Wrocław,
ul. Sołtysowicka 19 b
II piętro, sala 206

Uwaga: Organizatorzy przewidują możliwość zamieszczania w materiałach konferencyjnych reklam i wystąpień promocyjnych. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem konferencji.