Konferencja - LOGISTYKA PRODUKCJI SAMOCHODÓW I CZĘŚCI ZAMIENNYCH  

Konferencja - ROLA TRANSPORTU WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO W ROZWOJU REGIONÓW ZJEDNOCZONEJ EUROPY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 19B
51-168 Wrocław

Patronat nad konferencją objął wicemarszałek Sejmu RP Jerzy Szmajdziński.

 

Wydział Mechaniczny - PWr

 

 

Polskie Towarzystwo Logistyczne Oddział Dolnośląski

   

ICN 

 

Logistyka a Jakość

 

Nowoczesny Magazyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja Naukowo-Techniczna

Wpływ transportu lotniczego pasażerskiego i cargo na rozwój III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego

Wrocław, 1-2 października 2009

Formularz zgłoszeniowy na konferencję

Tematyka

Konferencja „Wpływ transportu lotniczego pasażerskiego i cargo na rozwój III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego” będzie miała na celu zdiagnozowanie aktualnego stanu rozwoju transportu lotniczego oraz zbadanie powiązań pomiędzy intensyfikacją przewozów lotniczych a funkcjonowaniem transportu drogowego (międzynarodowego, krajowego i lokalnego) wzdłuż korytarzy transportowych. Podczas konferencji zostanie poruszona następująca problematyka szczegółowa:

·        diagnoza aktualnej infrastruktury lotniczej 10 lotnisk – Drezno, Berlin, Krzywa, Wrocław, Katowice, Kraków, Rzeszów, Lwów, Tarnopol, Kijów;

·         zagadnienia bezpieczeństwa lotu, samolotów, pasażerów i cargo;

·         analiza intensywności ruchu pasażerów związana z masowymi imprezami; analiza przygotowań Polski i Ukrainy do organizacji Euro 2012 pod katem obsługi pasażerów;

·         analiza intensywności transportu cargo związana z masowymi imprezami;

·         analiza systemów dyspozytorskich;

·         plany rozwoju i modernizacji lotnisk;

·         diagnozowanie popytu społeczeństwa na usługi lotnicze;

·         logistyka obsługi naziemnej lotnisk.

 

PRZYGOTOWANIE REFERATU:

Referaty zaakceptowane przez Komitet Naukowy zostaną wydane w materiałach konferencyjnych na płytach CD, a po konferencji opublikowane w Zeszytach Naukowych „Logistyka i Transport” lub w postaci zwartej publikacji.

Referaty należy przygotować w edytorze WORD według następujących wskazówek:

  • zalecana objętość tekstu 10 stron formatu A4, czcionka 12, tekst wyjustowany, odstępy między wierszami 1,5;
  • do referatu należy dołączyć streszczenie w języku referującego oraz w języku angielskim;
  • zdjęcia dołączone do referatów należy przesłać w oddzielnym pliku w formacie PDF, TIFF, EPS w jak najlepszej jakości ( rozdzielczość 300 DPI, oryginalna wielkość obrazka);
  • referaty należy przekazywać w formie elektronicznej (najlepiej pocztą elektroniczną).

Warunkiem publikacji referatu jest uzyskanie pozytywnej recenzji Komitetu Naukowego Konferencji. Podczas prezentacji referatów organizatorzy zapewniają pełny zestaw urządzeń audiowizualnych.

Komitet Organizacyjny:

- Janusz Pawęska – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego,

- Jerzy Komorowski,

- Kamil Korzeń

- Karolina Wcisło,

Komitet Naukowy:

- Volodymyr P. Kharchenko (Narodowy Uniwersytet Lotniczy w Kijowie),

- Serhiy I. Astapov (Narodowy Uniwersytet Lotniczy w Kijowie),

- Jerzy Dudek (Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu),

- Joost Platje (Uniwersytet Opolski),

- Ladislav Simak (Uniwersytet Żiliński),

- Tomasz Nowakowski (Politechnia Wrocławska)

- Janusz Zierkiewicz MWSLiT,

- Nikołaj Andrejewicz Korż,

- Zezon Zamiar, MWSLiT

Kalendarz konferencji

Komunikat nr 1 – marzec 2009 r.

Zgłoszenie uczestnictwa/ referatu – 30 czerwca 2009 r.

Potwierdzenie przyjęcia referatu – 15 lipca 2009 r.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej – 30 sierpnia 2009 r.

Dostarczenie pełnego tekstu referatu – 15 września 2009 r.

Komunikat nr 2 – wrzesień 2009 r.

OPŁATA KONFERENCYJNA    600 zł

Koszt uczestnictwa obejmuje:

·          uczestnictwo w obradach,

·          materiały konferencyjne,

·         kawa, herbata w czasie przerw,

·         lunch,

·         uroczysta kolacja.

 

Uwagi:

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji po 25 września 2009 r. organizatorzy zastrzegają sobie prawo do potrącenia z wniesionej przez uczestnika opłaty konferencyjnej sumy adekwatnej do poniesionych przed tym terminem wydatków organizacyjnych.

Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania.

Warunkiem publikacji jest uiszczenie opłaty konferencyjnej.

 

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:

Kredyt Bank S.A. II O/Wrocław 56 1500 1067 1210 6005 4616 0000

Do wpłat w euro (IBAN): PL56 1500 1067 1210 6005 4616 0000 (BIC) KRDBPLPW

Z dopiskiem KONFERENCJA.

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI:

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19b

51-168 Wrocław

tel. 071 324 68 42 w.5

fax 071 325 15 61

e-mail: konferencja@msl.com.pl

Sekretarz konferencji: Karolina Wcisło

 

Uwaga: Organizatorzy przewidują możliwość zamieszczania reklam w materiałach konferencyjnych i wystąpień promocyjnych. Szczegóły dotyczące terminów zgłoszeń, cen i warunków płatności znaleźć można na stronie internetowej konferencji. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z S ekretariatem.