wraz z

oraz
PKP Cargo S.A.

organizują
III Konferencję Naukową
TECHNICZNE I EKOLOGICZNE WYZWANIA LOGISTYKI SUROWCÓW SKALNYCH

 

Wrocław, 30 maja 2014

Komunikat nr 1

 

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest przegląd najnowszych tendencji oraz wyzwań w zarządzaniu logistycznym surowcami skalnymi w Polsce i na świecie. Przedstawienie nowości technologicznych, aspektów politycznych i ekonomicznych oraz wyzwań nowoczesnego zarządzania infrastrukturą transportową z uwzględnieniem szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju i ekologistyki. Ważnym punktem konferencji będzie dyskusja nad problemami formalno-prawnymi eksploatacji, wymiana doświadczeń naukowych i rozwiązań praktycznych dotyczących wydobycia, transportu oraz zarządzania łańcuchem dostaw surowców skalnych.

 

OBSZARY TEMATYCZNE

 1. Europejski rynek logistyczny surowców skalnych.
 2. Ekonomiczne aspekty i uwarunkowania logistyczne wydobycia oraz transportu surowców skalnych.
 3. Kierunki zmian w technologiach transportu i ich wpływ na logistykę surowców skalnych.
 4. Współczesne wyzwania w zarządzaniu infrastrukturą transportu i przesyłu surowców skalnych w Polsce i na świecie.
 5. Wsparcie infrastrukturalne i organizacyjne przesyłu surowców.
 6. Uwarunkowania formalno-prawne wydobycia oraz przesyłu surowców w Polsce i na świecie.
 7. Nowoczesne metody, techniki i technologie wydobycia oraz przesyłu surowców skalnych.
 8. Polityka energetyczna państw europejskich a zarządzanie łańcuchem dostaw surowców.
 9. Zastosowanie surowców skalnych w budownictwie.
 10. Konflikty środowiskowe wydobycia i transportu surowców skalnych oraz energetycznych w Polsce i na świecie.
 11. Wpływ wydobycia oraz transportu kruszyw na środowisko naturalne i krajobraz (w tym oceny oddziaływania inwestycji na środowisko).
 12. Problemy zarządzania, rekultywacji i rewitalizacji terenów pokopalnianych.

 

PROGRAM

9.30-10.00 Rejestracja uczestników, kawa
10.00-12.00 Otwarcie Konferencji I Sesja
12.00-12.30 Przerwa kawowa
12.30-14.30 II Sesja
14.30-15.00 Lunch
18.00 Uroczysta kolacja dla prelegentów oraz gości

 

PRZYGOTOWANIE REFERATU

Referaty należy przygotować po polsku w edytorze WORD według wskazówek dostępnych na stronie www.logistics-and-transport.eu
Artykuły w języku angielskim po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną zamieszczone w czasopiśmie: Logistics and Transport z liczbą punktów 7.
Warunkiem publikacji referatu jest uzyskanie pozytywnej recenzji Komitetu Naukowego Konferencji. Podczas prezentacji referatów organizatorzy zapewniają pełny zestaw urządzeń audiowizualnych.

 

KOMITET NAUKOWY

 • dr hab. inż. Zbigniew Mańko- Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - przewodniczący komitetu naukowego
 • dr inż. Anna Dzikowska - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • dr hab. Alicja Krzemińska - Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Leszek Mindur - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Maciej Mindur - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • dr Marcin Pawęska - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • mgr Grzegorz Roman - doradca Prezydenta Wrocławia do spraw transportu aglomeracyjnego
 • mgr inż. Anna Sałamacha - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • dr inż. Zbigniew Sebastian - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Miroslaw Seidl - Žilinska univerzita v Žiline, Słowacja
 • prof. dr hab. inż. Ladislav Šimak - Žilinska univerzita v Žiline, Słowacja
 • dr hab. inż. Andrzej Surowiecki - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Jarosława Szwed-Lorenz - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • dr Maciej Zathey - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWD

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • mgr inż. Janusz Pawęska - MWSLiT – przewodniczący komitetu organizacyjnego
 • mgr Adam Banaszak - Dyrektor Dolnośląskiego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A.
 • mgr Ewa Heimrath-Bekier - MWSLiT- sekretarz konferencji
 • mgr Weronika Durbajło - MWSLiT- sekretarz konferencji

 

KALENDARZ/ HARMONOGRAM KONFERENCJI

 • Przesyłanie zgłoszeń i streszczeń do 30 marca 2014
 • Potwierdzenie przyjęcia referatu do 18 kwietnia 2014
 • Opłata Konferencyjna do 30 kwietnia 2014
 • Przesyłanie pełnych tekstów do 20 maja 2014

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

udział w Konferencji - 150 zł
dla studentów bezpłatnie

Koszt uczestnictwa obejmuje:

 • udział w obradach,
 • materiały konferencyjne,
 • poczęstunek w przerwach,
 • lunch,
 • uroczystą kolację dla prelegentów oraz gości.

 

WPŁATĘ PROSIMY PRZEKAZAĆ NA KONTO

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 19 B
51-168 Wrocław

Bank Zachodni WBK S.A.
Oddział nr 33 we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 12-14
50-384 Wrocław
82 1090 2398 0000 0001 1527 4070
z dopiskiem KONFERENCJA SKALNA III

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 19 B
51-168 Wrocław
tel. + 48 71 324 68 73, fax +48 71 325 15 61
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretarz konferencji: mgr Ewa Heimrath-Bekier
http://www.konferencje.mwsl.eu

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu,
ul. Sołtysowicka 19B, Wrocław, II piętro

Załączniki:

- PDF

© 2023 Konferencje.mwsl.eu