wraz z

 

 

 

1

 

 

oraz PKP Cargo S.A.

 

2

 

3

organizują

II Konferencję Naukową

 

TECHNICZNE I EKOLOGICZNE WYZWANIA LOGISTYKI SUROWCÓW SKALNYCH

 Wrocław, 18 października 2013

 

Komunikat nr 1

 

Konferencja współfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

 

  

 4CEL KONFERENCJI:


Celem konferencji jest przegląd najnowszych trendów i zmian w podaży i popycie na surowce skalne w Polsce i na Dolnym Śląsku, przedstawienie nowości technologicznych, usystematyzowanie wiedzy dot. ograniczeń prawnych mających bezpośredni lub pośredni wpływ na logistykę surowców skalnych, a także przedyskutowanie wpływu działalności branży na środowisko.

 

 

OBSZARY TEMATYCZNE:

 

1. Zmiany w podaży i popycie na surowce skalne w Polsce i na Dolnym Śląsku,
2. Technologie transportu bliskiego, przeładunku i składowania u producenta,
3. Technologie transportu bliskiego, przeładunku i składowania u odbiorcy materiałów skalnych,
4. Technologie transportu surowców pojazdami drogowymi, koleją, drogą wodną,
5. Kierunek zmian w technologiach transportu i ich wpływ na logistykę surowców skalnych,
6. Ograniczenia formalno-prawne realizacji zadań transportowych,
7. Ograniczenia ekonomiczne logistyki surowców skalnych,
8. Wpływ wydobycia i transportu kruszyw na środowisko naturalne,
9. Propozycje zmian legislacyjnych.

 

 

PRZYGOTOWANIE REFERATU

 
Referaty należy przygotować po polsku w edytorze WORD według wskazówek dostępnych na stronie www.logistics-and-transport.eu
Artykuły w języku angielskim po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną zamieszczone w czasopiśmie: Logistics and Transport z liczbą punktów 6.
Warunkiem publikacji referatu jest uzyskanie pozytywnej recenzji Komitetu Naukowego Konferencji. Podczas prezentacji referatów organizatorzy zapewniają pełny zestaw urządzeń audiowizualnych.

 

 

KOMITET NAUKOWY:

 
• Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski – Politechnika Wrocławska- przewodniczący komitetu naukowego
• Prof. dr hab. Leszek Mindur - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
• Prof. dr hab. Kazimierz Towpik - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
• Prof. dr hab. inż. Andrzej Surowiecki - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
• Dr hab. inż. Zbigniew Mańko- Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
• Dr hab. Alicja Krzemińska- Uniwersytet Wrocławski
• Prof. dr hab. inż. Ladislav Šimak - Žilinska univerzita v Žiline, Słowacja
• Prof. dr hab. inż. Miroslaw Seidl - Žilinska univerzita v Žiline, Słowacja
• prof. dr hab. inż. Vlolodymyr Kharchenko - Narodowy Uniwersystet Lotniczy w Kijowie, Ukraina
• Prof. Renato Guimaraes – Szkoła Biznesu ICN
• Prof. dr hab. Elżbieta Weiss – Uniwersytet Opolski
• Dr inż. Zbigniew Sebastian – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
• dr Marcin Pawęska – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:
• mgr inż. Janusz Pawęska- MWSLiT – Przewodniczący komitetu organizacyjnego
• mgr Adam Banaszak- Dyrektor Dolnośląskiego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A.
• mgr Dariusz Liszewski- Członek Zarządu POL- MIEDŹ TRANS
• mgr Ewa Heimrath-Bekier - MWSLiT- sekretarz konferencji
• mgr Weronika Durbajło - MWSLiT

 

 

KALENDARZ/ HARMONOGRAM KONFERENCJI:

 

Przesyłanie zgłoszeń i streszczeń do 20 września 2013
Potwierdzenie przyjęcia referatu do 27 września 2013
Opłata Konferencyjna do 30 września 2013
Przesyłanie pełnych tekstów do 11 października 2013

 

 OPŁATA KONFERENCYJNA:

 
udział w Konferencji – 150 zł
dla studentów bezpłatnie

 

Koszt uczestnictwa obejmuje:
• udział w obradach,
• materiały konferencyjne,
• poczęstunek w przerwach,
• lunch,
• uroczystą kolację dla prelegentów o gości.

 

WPŁATĘ PROSIMY PRZEKAZAĆ NA KONTO:

 
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 19 B
51-168 Wrocław

Bank Zachodni WBK S.A.
Oddział nr 33 we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 12-14
50-384 Wrocław
82 1090 2398 0000 0001 1527 4070
z dopiskiem KONFERENCJA SKALNA II

SEKRETARIAT KONFERENCJI:
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 19 B
51-168 Wrocław
tel. + 48 71 324 68 73, fax +48 71 325 15 61
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretarz konferencji: mgr Ewa Heimrath-Bekier
http://www.konferencje.mwsl.eu

 

 

MIEJSCE KONFERENCJI:
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 19 B
Wrocław, II piętro

 

Pliki do pobrania

 

Oświadczenie

Zgłoszenie

© 2022 Konferencje.mwsl.eu