Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 19B
51-168 Wrocław

 

 
Wydział Mechaniczny - PWr

Politechnika Wrocławska

Wydział Mechaniczny

 

 

Polskie Towarzystwo Logistyczne

 

ICN  

Szkoła Biznesu ICN

 

  

spedycje.pl  

e-logistyka


logistyka.net.pl

 

  stl.pl

 

eurologistics

 

spelog.pl

 


 

KOMUNIKAT NR 1

II Konferencja Naukowo-Techniczna

 

CENTRA LOGISTYCZNE W ASPEKCIE

 ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONÓW

Wrocław, 26 października 2007 r.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

            Niniejsza konferencja jest kontynuacją I Ogólnopolskiej Konferencji poświęconej centrom logistycznym, która miała miejsce we Wrocławiu w 2001 r.

Wraz z silnym rozwojem handlu międzynarodowego wyrażającym się poprzez rosnące strumienie transportowe, logistyka nabrała na znaczeniu. Szczególną, coraz istotniejszą rolę w procesie ułatwienia przepływu dóbr odgrywają regionalne i międzynarodowe centra logistyczne. Ważną kwestię stanowi zagadnienie, w jakim stopniu i w jaki sposób centra logistyczne wpływają na rozwój gospodarki, społeczeństwa oraz na środowisko w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Organizatorzy zakładają, że konferencja pozwoli dać odpowiedź na następujące pytania:

 

  • Czy samorządy lokalne chcą i mogą uczestniczyć w tworzeniu centrów logistycznych?
  • Czy budowa centrum umożliwia optymalizację rozwiązań transportowych

(np. poprzez stymulowanie transportu multimodalnego)?

  • Czy budowa zintegrowanych centrów logistycznych oznacza pozytywny bilans zysków i strat z punktu widzenia ochrony środowiska?
  • W jakim zakresie centra logistyczne stymulują aktywność ekonomiczną w regionie?

 

 

PRZYGOTOWANIE REFERATU:

 

Referaty zaakceptowane przez Komitet Naukowy zostaną wydane w materiałach konferencyjnych na płytach CD, a po konferencji opublikowane w zeszytach naukowych „Logistyka i Transport”. Zapraszamy do zgłaszania publikacji dotyczących następującej tematyki:

  • Pozytywny i negatywny wpływ centrów logistycznych na rozwój gospodarczy, społeczny i środowisko (rozwój zrównoważony).
  • Wpływ centrów logistycznych na strukturę rynkową oraz konkurencyjność regionów.
  • Kwestie prawa własności oraz struktury współrządzenia (governance) w centrach logistycznych i ich wpływ na rozwój gospodarczy, społeczny i środowisko (rozwój zrównoważony) w różnych regionach i krajach – przedsiębiorstwa prywatne, sieci przedsiębiorstw, zaangażowanie różnych szczebli rządowych.
  • Centra logistyczne i globalizacja strumieni transportowych – jak centra logistyczne wpływają na lokalizację produkcji oraz kierunek strumieni transportowych a także, jakie są konsekwencje dla rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiska w różnych regionach?