3

 

PROGRAM

9.30-10.00 Rejestracja uczestników, kawa
10.00-11.30 Otwarcie Konferencji I Sesja


1. PKP CARGO S.A. – Logistyka przewozu kruszyw na Dolnym Śląsku.
2. mgr Marta Resak -  Poltegor-Instyt  Prognoza zużycia kruszyw w Polsce do 2020 roku i rola Dolnego Śląska w ich produkcji.
3. Pan Dariusz Liszewski Członek Zarządu PMT -Problematyka logistyki materiałów budowlanych w transporcie kolejowym na przykładzie przedsiębiorstwa Pol- Miedź Trans Sp. z o.o.
4. Prof. Jarosława Szwed-Lorenz- Bazalt – kamień do różnorodnego wykorzystania.
5. dr hab. Alicja Krzemińska (Uniwersytet Wrocławski)- Eksploatacja surowców skalnych, jako czynnik determinujący kierunki rozwoju zagospodarowania terenu na przykładzie miasta Wałbrzycha


11.30-12.00 Przerwa kawowa
12.00-13.30 II Sesja


6. dr inż. Anna Dzikowska MWSLiT- Przyrodnicze i krajobrazowe skutki eksploatacji surowców skalnych na przykładzie miasta Wałbrzycha.
7. Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. – Wpływ nowych przepisów technicznych w drogownictwie i importów na kanały transportowe kruszyw w Polsce.
8. Sławomir Babicz Dyrektor ds. Logistyki - Lafarge Polska - Na czas, na miejsce , na pewno ?
9. dr hab. inż. Andrzej Surowiecki  -Badania doświadczalne nośności surowców skalnych w zastosowaniu do inżynierii lądowej".


13.30- 14.00 Lunch
17.00 Uroczysta kolacja odbędzie się w Restauracji Inspiracja

© 2022 Konferencje.mwsl.eu