Konferencja - LOGISTYKA PRODUKCJI SAMOCHODÓW I CZĘŚCI ZAMIENNYCH  

Konferencja - ROLA TRANSPORTU WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO W ROZWOJU REGIONÓW ZJEDNOCZONEJ EUROPY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 19B
51-168 Wrocław

Pod patronatem Honorowego Konsula Ukrainy Pana Grzegorza Dzika

 

Wydział Mechaniczny - PWr

 

 

Polskie Towarzystwo Logistyczne Oddział Dolnośląski

 

Dolnośląska Izba Gospodarcza

  

ICN

 

National Technical University of Ukraine

 

 

Nowy Przemysł

 

Spedycja Transport Logistyka

 

Polska Gazeta Transportowa

 

Euro Logistics

 

Przegląd komunikacyjny

 

wnp.pl

 

 

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

 

 

Logistyka a Jakość

 

Nowoczesny Magazyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja Naukowo-Techniczna

„Integracja systemów logistycznych”

Wrocław, 18-19 czerwca 2009

Formularz zgłoszeniowy na konferencję

Komunikat nr 1 (PDF)

Tematyka

Konferencja Integracja systemów logistycznych ma na celu prezentację i wieloaspektową dyskusję nad systemowymi rozwiązaniami problemów związanych z szeroko rozumianą integracją systemów logistycznych. Podczas konferencji zostanie poruszona następująca problematyka:

·     integracja procesu zaopatrzenia klienta z procesem dystrybucji dostawcy;

·     zarządzania zintegrowanym łańcuchem logistycznym;

·     integracja sieci logistycznych;

·     integracja systemów komunikacyjno – informacyjnych;

·     integracja informatyczna;

·     integracja systemów transportowych;

·     integracja systemów magazynowych;

·     nowoczesne strategie integracji logistycznej przedsiębiorstw;

·     integracja systemów ekologistycznych;

·     integracja międzynarodowych przepływów towarowych;

·     współczesne uwarunkowania tworzenia zintegrowanych łańcuchów logistycznych;

·     zarządzanie kadrami w zintegrowanych systemach logistycznych;

·     finansowa obsługa zintegrowanych systemów logistycznych.

 

 

Przygotowanie Referatu:

Referaty zaakceptowane przez Komitet Naukowy zostaną wydane w materiałach konferencyjnych na płytach CD, a po konferencji opublikowane w Zeszytach Naukowych „Logistyka i Transport” lub w postaci zwartej publikacji.

Referaty należy przygotować w edytorze WORD według następujących wskazówek:

  • zalecana objętość tekstu 10 stron formatu A4, czcionka 12, tekst wyjustowany, odstępy między wierszami 1,5;
  • do referatu należy dołączyć streszczenie w języku referującego oraz w języku angielskim;
  • zdjęcia dołączone do referatów należy przesłać w oddzielnym pliku w formacie PDF, TIFF, EPS w jak najlepszej jakości ( rozdzielczość 300 DPI, oryginalna wielkość obrazka);
  • referaty należy przekazywać w formie elektronicznej (najlepiej pocztą elektroniczną).

Warunkiem publikacji referatu jest uzyskanie pozytywnej recenzji Komitetu Naukowego Konferencji. Podczas prezentacji referatów organizatorzy zapewniają pełny zestaw urządzeń audiowizualnych.

 

Komitet Naukowy:

- prof. Stanisław Krawczyk (Uniwersytet Ekonomiczny) – przewodniczący komitetu naukowego,

- dr Thierry Houé (ICN-ESIDEC, Metz, Francja),

- prof. Nikołaj Andrejewcz Korż (Politechnika Kijowska),

- prof. Leszek Mindur (MWSLiT),

- prof. PWr i MWSLiT Tomasz Nowakowski (Politechnika Wrocławska, MWSLiT),

- dr Joost Platje (MWSLiT ),

- prof. Włodziemierz Rydzkowski (Uniwersytet Gdański)

- prof. Miloslav Seidl (Uniwersytet Żiliński),

- prof. Ladislav Simak (Uniwersytet Żiliński),

- dr Agnieszka Tubis (MWSLiT),

- prof. MWSLiT Zenon Zamiar (MWSLiT),

- dr Janusz Zierkiewicz (MWSLiT),

 

 

Kalendarz konferencji:

Komunikat nr 1 – styczeń 2009 r.

Zgłoszenie uczestnictwa/ referatu – 30 marca 2009 r.

Potwierdzenie przyjęcia referatu – 15 kwietnia 2009 r.

Wniesienie opłaty konferencyjnej – 15 maja 2009 r.

Dostarczenie pełnego tekstu referatu – 15 maja 2009 r.

Komunikat nr 2 – maj 2009 r.

 

Komitet organizacyjny:

·          Janusz Pawęska, MWSLiT – przewodniczący komitetu organizacyjnego

·          Zbigniew Sebastian, DIG

·          Jerzy Komorowski, MWSLiT

·          Kamil Korzeń, MWSLiT

·          Karolina Wcisło, MWSLiT

·          Anna Zamiar, MWSLiT

 

 

Opłata Konferencyjna    600 zł

Koszt uczestnictwa obejmuje:

·          uczestnictwo w obradach,

·          materiały konferencyjne,

·          kawa, herbata w czasie przerw,

·          lunch,

·          uroczysta kolacja.

 

Uwagi:

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji po 6 czerwca 2009 r. organizatorzy zastrzegają sobie prawo do potrącenia z wniesionej przez uczestnika opłaty konferencyjnej sumy adekwatnej do poniesionych przed tym terminem wydatków organizacyjnych.

Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania.

Warunkiem publikacji jest uiszczenie opłaty konferencyjnej.

 

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:

Kredyt Bank S.A. II O/Wrocław 56 1500 1067 1210 6005 4616 0000

Do wpłat w euro (IBAN): PL56 1500 1067 1210 6005 4616 0000 (BIC) KRDBPLPW

Z dopiskiem KONFERENCJA.

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI W POLSCE:

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19b

51-168 Wrocław

tel. 071 324 68 42 w.5

fax 071 325 15 61

e-mail: konferencja@msl.com.pl

Sekretarz konferencji: Karolina Wcisło

 

Uwaga: Organizatorzy przewidują możliwość zamieszczania reklam w materiałach konferencyjnych i wystąpień promocyjnych. Szczegóły dotyczące terminów zgłoszeń, cen i warunków płatności znaleźć można na stronie internetowej konferencji. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Sekretariatem.