we współpracy z

organizują

 

I Ogólnoświatową Konferencję Naukową

LOGISTYKA I TRANSPORT W DOBIE GLOBALIZACJI XXI WIEKU

pod patronatem Wicepremiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego

Wrocław, 23-24 września 2013

 

Komunikat nr 1

CELE KONFERENCJI:

 • Prezentacja wyników aktualnych badań naukowych i doświadczeń aplikacyjnych,

 • Dyskusja na temat nowych koncepcji, doskonalących systemy logistyczne i transportowe,

 • Organizacja forum wymiany doświadczeń praktyków z obszarów logistyki, transportu i dziedzin pokrewnych.

 

TEMATYKA :

 1. Nowoczesne koncepcje doskonalenia procesów logistycznych

 2. Zarządzanie efektywnymi łańcuchami dostaw

 3. Standardy zapewnienia jakości w logistyce

 4. Strategie logistyczne przedsiębiorstw usługowych

 5. Metody i techniki logistyczne ukierunkowane na podnoszenie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstw

 6. Efektywność nowoczesnych technik transportowych

 7. Bezpieczeństwo w transporcie w XXI wieku

 8. Rynek transportowy w świetle polityki Unii Europejskiej

 9. Logistyczna obsługa projektów budowlanych

 10. Etyka w zarządzaniu logistyką i transportem

 11. Współpraca międzynarodowa i transgraniczna

PRZYGOTOWANIE REFERATU:

 1. Referaty należy przygotować w języku polskim w edytorze WORD według wskazówek dostępnych na stronie www.logistics-and-transport.eu .

 2. Referaty w języku angielskim, spełniające warunki czasopisma i zaakceptowane przez Komitet Naukowy, po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną zamieszczone w:

a) Logistics and Transport z liczbą punktów 6.

b) czasopismach z listy filadelfijskiej wyróżnione w bazie Journal Citation Reports (JCR):Journal of Civil Engineering and Management, z liczbą punktów 50, Automation in Construction, z liczbą punktów 40,

c) International Organization of Scientific Research (IOSR) Journals

Warunkiem publikacji referatu jest uzyskanie pozytywnej recenzji Komitetu Naukowego Konferencji i spełnienie kryteriów wydawnictw. Podczas prezentacji referatów organizatorzy zapewniają pełny zestaw urządzeń audiowizualnych.

W przypadku zainteresowania publikacją artykułu na liście filadelfijskiej, w czasopismach znajdujących się w ofercie konferencyjnej proszę o kontakt e-mailowy z redaktorem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

KOMITET NAUKOWY:

 • Przewodnicząca Komitetu Naukowego: Prof. dr hab. Elżbieta Weiss, Uniwersytet Opolski

 • Prof. dr hab. Andrzej Misiołek, Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

 • Dr Agnieszka Bitkowska, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

 • Prof. dr Ralf Brickau, International School of Management, Dortmund, Niemcy

 • Prof. dr hab. Dainora Grundey, Vilnius University, Litwa

 • Prof. dr hab. Irena Hejduk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach

 • Prof. dr hab. Elżbieta Jędrych, Politechnika Łódzka

 • Prof. dr hab. Sabina Kauf, Uniwersytet Opolski

 • Prof. dr hab. Radim Lenort, VSB – Technicka Univerzita Ostrava, Czechy

 • Prof. dr hab. Krzysztof Malik, Politechnika Opolska

 • Prof. dr hab. Leszek Mindur, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

 • Prof. dr hab. Tomasz Nowakowski, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

 • Dr Marcin Pawęska, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

 • Prof. Ewa A. Rudnicka, University of Pittsburgh at Greensburg, USA

 • Prof. dr hab. Zofia Sadecka, Uniwersytet Zielonogórski

 • Dr inż. Zbigniew Sebastian, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

 • Prof. dr hab.  inż. Miroslaw Seidl, Žilinska univerzita v Žiline, Słowacja

 • Prof. dr hab.  inż. Ladislav Šimak, Žilinska univerzita v Žiline, Słowacja

 • Prof. dr hab. Mirosław Skibniewski, University of Maryland, College Park, USA

 • Prof. dr hab. Wojciech Sońta, Politechnika Radomska

 • Prof. dr hab. Jerzy Szkutnik, Politechnika Częstochowska

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • Przewodniczący komitetu organizacyjnego: mgr inż. Janusz Pawęska

 • mgr Ewa Heimrath-Bekier- MWSLiT- Sekretarz konferencji

 • mgr Weronika Durbajło – MWSLiT

 • mgr Alicja Darda – MWSLiT

 • mgr Rafał Tyszkiewicz – MWSLiT

 

TERMINARZ:

 • Przesyłanie zgłoszeń i streszczeń do 30 lipca 2013

 • Potwierdzenie przyjęcia referatu do 20 sierpnia 2013

 • Przesyłanie pełnych tekstów do 31 sierpnia 2013

 • Wniesienie opłaty konferencyjnej do 31 sierpnia 2013

 

OPŁATA KONFERENCYJNA:

 • Udział w konferencji z publikacją – 800 zł

 • Publikacja bez udziału w konferencji – 400 zł

 • Udział w konferencji bez publikacji – 600 zł

 

Koszt uczestnictwa obejmuje:

 • udział w obradach,

 • materiały konferencyjne,

 • poczęstunek w przerwach,

 • lunch,

 • uroczystą kolację.

 

WPŁATĘ PROSIMY PRZEKAZAĆ NA KONTO:

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19 B

51-168 Wrocław

Bank Zachodni WBK S.A.

Oddział nr 33 we Wrocławiu

pl. Grunwaldzki 12-14

50-384 Wrocław 

82 1090 2398 0000 0001 1527 4070

z dopiskiem KONFERENCJA GLOBALNA

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI:

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19 B

51-168 Wrocław

tel. + 48 71 324 68 73, fax +48 71 325 15 61

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretarz konferencji: mgr Ewa Heimrath-Bekier

 

Pliki do pobrania:

 

Oświadczenie

Zgłoszenie

© 2023 Konferencje.mwsl.eu