mwslit

 

oraz

 

Žilinska univerzita v Žiline

zilnska

 

 

oraz

 

icn

 

organizują

 

Międzynarodową Konferencję Naukową

OPTYMALIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU

 

Wrocław, 14 czerwca 2013

 

KOMUNIKAT NR 1

Konferencja współfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

 

CELE KONFERENCJI:

Celem konferencji jest przedstawienie obecnych rozwiązań funkcjonujących w ramach transportu publicznego na Dolnym Śląsku oraz dyskusja nad możliwościami jego dalszego rozwoju i doskonalenia w oparciu o nowoczesne koncepcje logistyczne oraz europejskie "dobre praktyki", z uwzględnieniem aspektów prawnych, technicznych, informatycznych i ekonomicznych.

 

OBSZARY TEMATYCZNE:

 1. Ekologiczne aspekty rozwoju transportu publicznego na Dolnym Śląsku.
 2. Doskonalenie procesów obsługi pasażera w drogowym transporcie publicznym.
 3. Rola kolejowego transportu publicznego w ruchu pasażerskim.
 4. Wpływ transportu publicznego na rozwój regionu i aglomeracji wrocławskiej.
 5. Europejskie trendy w transporcie publicznym.
 6. Metody badawcze w optymalizacji transportu publicznego.
 7.  Systemy integracji przewozów pasażerskich.
 8. Potrzeby informacyjne pasażerów i ich wpływ na decyzje transportowe.
 9. Pomiar preferencji klientów w transporcie drogowym i kolejowym.
 10. Omówienie dobrych praktyk w zarządzaniu transportem oraz zmian programowych w kontekście dostosowania do KRK.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

9.45 - 10.00 – Rejestracja uczestników

10.00- 10.15- Uroczyste powitanie uczestników przez Kanclerza i Rektora MWSLiT

10.15- 11.30 - I SESJA

 1. Prof. Miloslav Seidl, Prof. Ladislav Simak "Bezpieczeństwo i ryzyko w systemach transportowych"- Žilinska univerzita v Žiline, Słowacja
 2. Mgr Jarosław Kłosowski, Mgr Sergiusz Najar "Transgraniczny transport publiczny"- Uniwersytet Ekonomiczny, Jelenia Góra
 3. Dr Marta Tutko "Omówienie dobrych praktyk w zarządzaniu transportem oraz zmian programowych w kontekście dostosowania do KRK"- Instytut Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński
 4. Dr inż. Krzysztof Lewandowski "Optymalizacja kolejowego transportu turystycznego na Dolnym Śląsku"- Politechnika Wrocławska

11.30 – 11.45 - Przerwa kawowa

11.45 - 13.15 - II SESJA

 1. Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego "Potrzeby informacyjne organizatora transportu publicznego"
 2. Dr Agnieszka Tubis "Zaspokajanie potrzeb informacyjnych interesariuszy publicznego transportu pasażerskiego poprzez systematyczne pomiary logistyczne"- MWSLiT
 3. Dr Marcin Pawęska„ Korzyści dla mieszkańców regionu, jako determinanty optymalizacji transportu publicznego”- MWSLiT
 4. Dr inż. Sławomir Susz "Wykorzystanie narzędzi symulacyjnych do optymalizacji decyzji dotyczących funkcjonowania systemów transportu publicznego"- MWSLiT

13.15- 14.00 – Lunch

14.00 – 15.30 - III SESJA

 1. Mgr inż. Paweł Piechura, Mgr inż. Anna Sałamacha "Budowanie silnej i wyróżniającej się marki w warunkach współczesnej polskiej gospodarki na przykładzie MPK Wrocław"- MWSLiT
 2. Dr hab. Piotr Jędrzejewski "Projektowanie środków transportu w ASP we Wrocławiu"- ASP Wrocław
 3. Mgr Natalia Horodecka " Prawa i obowiązki pasażera a kodeks dobrych praktyk w transporcie publicznym"- Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 4. Bartosz Guszczak, Wiktor Żuchowski "Usługi infomobilne szansą na zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego"- Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań

15.30 Zakończenie Konferencji

 

PRZYGOTOWANIE REFERATU:

Referaty należy przygotować po polsku w edytorze WORD według wskazówek dostępnych na stronie www.logistics-and-transport.eu.

Artykuły w języku angielskim po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną zamieszczone w czasopiśmie: Logistics and Transport z liczbą punktów 6.

Warunkiem publikacji referatu jest uzyskanie pozytywnej recenzji Komitetu Naukowego Konferencji. Podczas prezentacji referatów organizatorzy zapewniają pełny zestaw urządzeń audiowizualnych.

 

KOMITET NAUKOWY:

 • Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski  Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu  przewodniczący komitetu naukowego
 • Prof. dr hab. Leszek Mindur  Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Kazimierz Towpik  Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 •  Prof. dr hab. inż.  Andrzej Surowiecki  Wyższa Szkoła Oficerska
 •  Prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz  Politechnika Krakowska, Polska
 • Prof. dr  hab.  inż. Ladislav Šimak  Žilinska univerzita v Žiline, Słowacja
 • Prof. dr  hab.  inż. Miroslaw Seidl  Žilinska univerzita v Žiline, Słowacja
 • Prof. dr hab. inż. Vlolodymyr Kharchenko - Narodowy Uniwersystet Lotniczy w Kijowie, Ukraina
 • Prof. Renato Guimaraes – ICN Business School Nancy
 • Hab. dr hab. Elżbieta Weiss – Uniwersytet Opolski
 • dr Zbigniew Sebastian – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • dr Marcin Pawęska – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • dr Agnieszka Tubis – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 •  mgr inż. Janusz Pawęska  MWSLiT – Przewodniczący komitetu organizacyjnego
 • mgr Ewa Heimrath-Bekier  MWSLiT  Sekretarz konferencji
 • mgr Weronika Durbajło  MWSLiT
 • mgr Alicja Darda  MWSLiT

 

KALENDARZ/ HARMONOGRAM KONFERENCJI:

 • Przesyłanie zgłoszeń i streszczeń do 10 maja 2013
 • Potwierdzenie przyjęcia referatu do 15 maja 2013
 • Przesyłanie pełnych tekstów do 31 maja 2013
 • Wniesienie opłaty konferencyjnej do 31 maja 2013

 

PATRONAT MEDIALNY:

Polska Gazeta Transportowa, Nowoczesny Magazyn, Czasopismo „Logistyka a Jakość”, Związek Pracodawców Dolnego Śląska, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Pracujwlogistyce.pl, e-logistyka.pl, Transport-polska.pl, transportet.pl

 

OPŁATA KONFERENCYJNA:

Udział w Konferencji - 250zł

Dla studentów i doktorantów - 50 zł.

Koszt uczestnictwa obejmuje:

 •  dział w obradach,
 • materiały konferencyjne,
 • poczęstunek w przerwach,
 • lunch,
 • uroczystą kolację.

 

WPŁATĘ PROSIMY PRZEKAZAĆ NA KONTO:

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19 b

51-168 Wrocław

Bank Zachodni WBK S.A.

33 we Wrocławiu

pl. Grunwaldzki 12-14

50-384 Wrocław 

82 1090 2398 0000 0001 1527 4070

z dopiskiem KONFERENCJA OPTYMALIZACJA

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI:

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19b

51-168 Wrocław

tel. + 48 71 324 68 73, fax +48 71 325 15 61

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretarz konferencji: mgr Ewa Heimrath-Bekier

 

MIEJSCE KONFERENCJI:

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu,

ul. Sołtysowicka 19 b

51-168 Wrocław

II piętro, sala 206

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Oświadczenie

Zgłoszenie

© 2022 Konferencje.mwsl.eu