Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz Žilinska univerzita v Žiline i ICN Business School w Nancy, 14 czerwca 2013r zorganizowały w siedzibie uczelni Międzynarodową Konferencję Naukową OPTYMALIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU. Celem konferencji było przedstawienie obecnych rozwiązań funkcjonujących w ramach transportu publicznego na Dolnym Śląsku oraz dyskusja nad możliwościami jego dalszego rozwoju i doskonalenia w oparciu o nowoczesne koncepcje logistyczne oraz europejskie dobre praktyki, z uwzględnieniem aspektów prawnych, technicznych, informatycznych i ekonomicznych. Wśród prelegentów byli przedstawiciele organizatorów i goście z Politechniki Wrocławskiej, ASP oraz partnerskich uczelni logistycznych z Poznania i Katowic.

 

2013-06-14 10.05.19

2013-06-14 10.31.54

2013-06-14 11.37.59

© 2022 Konferencje.mwsl.eu