Konferencja - LOGISTYKA PRODUKCJI SAMOCHODÓW I CZĘŚCI ZAMIENNYCH  

Konferencja - ROLA TRANSPORTU WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO W ROZWOJU REGIONÓW ZJEDNOCZONEJ EUROPY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 19B
51-168 Wrocław

 

Wydział Mechaniczny - PWr

 

 

Polskie Towarzystwo Logistyczne Oddział Dolnośląski

 

Dolnośląska Izba Gospodarcza

   

National Technical University of Ukraine

 

Unia Izb Łaby/Odry

 

Logistyka a Jakość

 

Nowoczesny Magazyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja Naukowo-Techniczna

„Rola transportu regionalnego w funkcjonowaniu III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego.”

Wrocław, 26-27 listopada 2009

Formularz zgłoszeniowy na konferencję

Tematyka

Konferencja Rola transportu regionalnego w funkcjonowaniu III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego będzie miała na celu zdiagnozowanie szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą dynamiczny rozwój korytarzy transportowych na rozwój regionów Unii Europejskiej. Podczas konferencji zostanie poruszona następująca problematyka szczegółowa:

·    diagnoza struktury koniecznych inwestycji infrastrukturalnych wzdłuż III Korytarza Paneuropejskiego

·    wzmocnienie komunikacji pomiędzy instytucjami zainteresowanymi rozwojem regionów wzdłuż III Korytarza;

·    analiza intensywności i kierunków ruchu regionalnego i metropolitarnego wzdłuż III Korytarza Transportowego;

·    analiza potrzeb i rozwoju transportu regionalnego;

·    kreowanie alternatywnych rozwiązań – w zakresie transportu kolejowego i samochodowego (możliwość odciążenia infrastruktury drogowej na rzecz zintensyfikowania przewozów szynowych), budowy sieci połączeń transportu metropolitalnego, regionalnego, krajowego i międzynarodowego;

·    synchronizacja transportu metropolitarnego, regionalnego oraz transportu obsługującego krajowy i międzynarodowy tranzyt towarów i osób;

·    wpływ transportu wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego na obszary NATURA 2000.

Komitet Naukowy

- dr hab. inż. Tomasz Nowakowski (prof. MWSLiT i Politechniki Wrocławskiej),

- dr Maciej Mindur (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),

- dr Jerzy Dudek (Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu),

- dr inż. Katarzyna Topolska (Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu),

- dr inż. Mariusz Topolski (Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu),

  - prof. Stanisław Krawczyk (MWSLiT i Uniwersytet Ekonomiczny),

- dr Joost Platje (Uniwersytet Opolski),

- dr hab. inż. Zenon Zamiar (Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu),

- dr Janusz Zierkiewicz (Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu),

- dr Ladislav Simak (Uniwersytet Żiliński),

- dr Thierry Houé ( ICN Buissnes School ),

- dr Janusz Łacny (Prezydent IRU, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych),

- doc. Nikołaj Andrejewicz Korż (Politechnika Kijowska)

Skład komitetu organizacyjnego

·         Janusz Pawęska – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego,

·         Jerzy Komorowski,

·         Karolina Wcisło

·         Kamil Korzeń

·         Sven Erichson

·         Wolfgang Mihlan

·         Tatiana Molkova

Kalendarz konferencji

Komunikat nr 1 – marzec 2009 r.

Zgłoszenie uczestnictwa/ referatu – 30 sierpnia 2009 r.

Potwierdzenie przyjęcia referatu – 15 września 2009 r.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej – 30 września 2009 r.

Dostarczenie pełnego tekstu referatu – 15 października 2009 r.

Komunikat nr 2 – październik 2009 r.

 

OPŁATA KONFERENCYJNA    600 zł

Koszt uczestnictwa obejmuje:

·          uczestnictwo w obradach,

·          materiały konferencyjne,

·          kawa, herbata w czasie przerw,

·          lunch,

·          uroczysta kolacja.

 

Uwagi:

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji po 6 listopada 2009 r. organizatorzy zastrzegają sobie prawo do potrącenia z wniesionej przez uczestnika opłaty konferencyjnej sumy adekwatnej do poniesionych przed tym terminem wydatków organizacyjnych.

Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania.

Warunkiem publikacji jest uiszczenie opłaty konferencyjnej.

 

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:

Kredyt Bank S.A. II O/Wrocław 56 1500 1067 1210 6005 4616 0000

Do wpłat w euro (IBAN): PL56 1500 1067 1210 6005 4616 0000 (BIC) KRDBPLPW

Z dopiskiem KONFERENCJA.

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI:

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19b

51-168 Wrocław

tel. 071 324 68 42 w.5

fax 071 325 15 61

e-mail: konferencja@msl.com.pl

Sekretarz konferencji: Karolina Wcisło

 

Uwaga: Organizatorzy przewidują możliwość zamieszczania reklam w materiałach konferencyjnych i wystąpień promocyjnych. Szczegóły dotyczące terminów zgłoszeń, cen i warunków płatności znaleźć można na stronie internetowej konferencji. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Sekretariatem.