k

 

 

 

Przechwytywanie

PROGRAM
I ŚWIATOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

 

k3

 

 

Logistyka i transport w dobie globalizacji XXI wieku

 

LOGISTICS AND TRANSPORT IN THE ERA OF XXI CENTURY GLOBALIZATION


Wrocław 23-24 IX 2013

 


CELE KONFERENCJI:

 

 • Prezentacja wyników aktualnych badań naukowych i doświadczeń aplikacyjnych
 • Dyskusja na temat nowych koncepcji, doskonalących systemy logistyczne
 • i transportowe
 • Organizacja forum wymiany doświadczeń praktyków z obszarów logistyki, transportu i dziedzin pokrewnych.


KOMITET NAUKOWY:

 

 • Przewodnicząca Komitetu Naukowego: Prof. dr hab. Elżbieta Weiss, Uniwersytet Opolski
 • Prof. dr hab. Andrzej Misiołek, Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
 • Dr Agnieszka Bitkowska, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Prof. dr Ralf Brickau, International School of Management, Dortmund, Niemcy
 • Prof. dr hab. Dainora Grundey, Vilnius University, Litwa
 • Prof. dr hab. Irena Hejduk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach
 • Prof. dr hab. Elżbieta Jędrych, Politechnika Łódzka
 • Prof. dr hab. Sabina Kauf, Uniwersytet Opolski
 • Prof. dr inż. Volodymyr Kharchenko- Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Radim Lenort, VSB – Technicka Univerzita Ostrava, Czechy
 • Prof. dr hab. Krzysztof Malik, Politechnika Opolska
 • Prof. dr hab. Leszek Mindur, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Tomasz Nowakowski, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Dr Marcin Pawęska, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Prof. Ewa A. Rudnicka, University of Pittsburgh at Greensburg, USA
 • Prof. dr hab. Zofia Sadecka, Uniwersytet Zielonogórski
 • Dr inż. Zbigniew Sebastian, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Prof. dr hab.  inż. Miroslaw Seidl, Žilinska univerzita v Žiline, Słowacja
 • Prof. dr hab.  inż. Ladislav Šimak, Žilinska univerzita v Žiline, Słowacja
 • Prof. dr hab. Mirosław Skibniewski, University of Maryland, College Park, USA
 • Prof. dr hab. Wojciech Sońta, Politechnika Radomska
 • Prof. dr hab. Jerzy Szkutnik, Politechnika Częstochowska

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 

 • Przewodniczący komitetu organizacyjnego: mgr inż. Janusz Pawęska
 • mgr Ewa Heimrath-Bekier- MWSLiT- Sekretarz konferencji
 • mgr Weronika Durbajło – MWSLiT
 • mgr Rafał Tyszkiewicz – MWSLiT

 

DZIEŃ I, DAY I
23 IX 2013 (PONIEDZIAŁEK, MONDAY)

 

 

9:30 – 10:00  Rejestracja Uczestników  Konferencji/ Registration of participants
10:00 –10:30  Otwarcie Konferencji oraz powitanie gości/ Welcoming note

mgr inż. Janusz Pawęska – Kanclerz Uczelni, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Weiss – Przewodnicząca Komitetu Naukowego

 

10:30– 12:00  PANEL  I/ SESSION I

 

RYNEK TRANSPORTOWY W ŚWIETLE POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ
TRANSPORT MARKET IN THE LIGHT OF THE EUROPEAN UNION POLICY

 

Moderator: prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Weiss

 

Uczestnicy panelu/ Presentations:

1. mgr Krzysztof Kościołek: Product and its benefits , Firma REBSON ENERGY
2. prof. dr hab. Elżbieta Weiss: Transportowe inwestycje infrastrukturalne wspierane środkami unijnymi w regionie dolnośląskim/ Transport infrastructure investments     supported by EU funds in the Lower Silesia region.

3. dr. inż. Agnieszka Bitkowska, mgr Rafał Tyszkiewicz: Intermodal transport as an integral part of the logistics system.
4. dr Krystyna Kołodko: Prawne aspekty unijnej polityki transportu intermodalnego/ Legal aspects of the EU intermodal transport policy.
5. mgr Sławomir Kowalski: Pozyskiwanie środków unijnych dla rozwoju polskiego transportu intermodalnego/ Raising EU funds for the development of the Polish intermodal    transport.
6. Mgr Michał Gierat: Coopetition between small and medium enterprieses (sme) in transportation sector as a way to develop in hypercompetitve eu market’s environment.
7. Dr Marta Mańkowska: Obszary konkurencji i płaszczyzny współpracy na polskim rynku przewozów pasażerskich (transport morski, kolejowy i lotniczy)/ The areas of competition and cooperation on Polish passenger transport market (sea, rail and air).

 


Dyskusja/ Discussion

 

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa/ Coffee break

 

12:30 – 14:00 PANEL II/ SESSION II

 

BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE XXI WIEKU
TRANSPORT SECURITY IN THE XXI CENTURY

 

Moderator: dr Krystyna Kołodko

 

Uczestnicy panelu/ Presentations:

1. prof. dr hab. inż. Ladislav Šimak, prof. dr hab.  inż. Miroslaw Seidl:  Transport infrastructure of Slovakia and its protection.
2. prof. dr Ladislav Hofreiter: Ontological aspects of transport security.
3. prof. dr Martinec František: Safety and Security of Airplanes Traffic.
4. dr Krzysztof Kwilecki: Bezpieczeństwo pielgrzymowania w transportowym ruchu turystycznym/ Security of pilgrimage in the tourist traffic transport.
5. mgr Janusz Liber: Zapobieganie stratom w transporcie w łańcuchu dostaw sektora FMCG/ Loss prevention in the transport supply chain FMCG.


Dyskusja/ Discussion

 

14.00 – 15.00     Lunch
15:15 – 16:30    PANEL III/ SESSION III

 


W DOBIE GLOBALIZACJI
LOGISTICS IN THE ERA OF GLOBALIZATION

 

Moderator: prof. nadzw. dr hab. Sabina Kauf

 

 

Uczestnicy panelu/ Presentations:

 

1. prof. nadzw. dr hab. Sabina Kauf: Logistyka publiczna i możliwości jej wykorzystania w zarządzaniu jednostkami terytorialnymi/ Public logistics and its usage in the management of territorial units.
2. prof. dr Omer Baybars TEK: The stance logistics :  An attempt to adapt Logistics principles on human and inter-human movement behaviors.

3. prof. dr inż. Martin Petruf, prof. dr. inż. Jozef Považan:  Integrated logistic support conception in aeronautical engineering.
Dyskusja/ Discussion

19:00 Uroczysta kolacja/ Dinner
       


DZIEŃ II, DAY II
24 IX 2013 (WTOREK/ TUESDAY)

 

10:00 – 11:30   PANEL IV/ SESSION IV

 

ZARZADZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

 

Moderator: dr Marcin Pawęska

 

 

Uczestnicy panelu/ Presentations:

 

1. Dr Robert Magda:  The effects of globalisation on logistics in Europe and in Hungary
2. Dr Renato Guimaraes, dr Thierry Houe : The effect of collaboration on the variety of supply chain design.
3. dr Waldemar Paluch: Zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw/ Managing inventory in the supply chain.
4. prof. dr Michael Huth: Risk Management in Logistics Enterprises: Findings from the 2013 Empirical Study.

 

Dyskusja/ Discussion

 

11:00 – 11:30  Przerwa kawowa/ Coffee break

11:30 – 12:30 PANEL V/ SESSION V


ZARZĄDZANIE EFEKTYWNYMI ŁAŃCUCHAMI DOSTAW
MANAGEMENT OF THE EFFECTINE SUPPLY CHAINS

 

Moderator: dr Agnieszka Bitkowska

 

 

Uczestnicy panelu/ Presentations:


1. dr inż. Michal Červinka: The operational performance and quality aspects of passengers Check in proces at regional airports.
2. dr Mirosław Antonowicz : The role and methods of psychophysical tests on drivers for road traffic safety.
3. dr hab. inż. Andrzej Surowiecki: Fizyczne modele podłoża i budowli ziemnych w inżynierii kolejowej/ Physical models of the ground and earthworks in railway engineering.
4. Dr Dmytro Bugayko Problems of world air transportation market globalization


Podsumowanie i zakończenie konferencji/ Conference summary.
Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Weiss

 

13.00 Lunch

 

Życzymy miłego pobytu na Konferencji oraz owocnych obrad!  

Wishing you a pleasant stay at the Conference and fruitful discussions!

Organizatorzy Konferencji/ Conference Organizers

 

 


KOMUNIKATY/ INFORMATION


1. Rezerwacja Hotelu we Wrocławiu: Hotel Quality System Wrocław, ul. Kromera 16 http://www.quality-hotels.pl/wroclaw cena dla uczelni 190zł ze śniadaniem za pokój    1osobowy.
Hotel Quality System Wrocław recommended and booked  for Conference attendants.
2. W dniu 23 oraz 24 września 2013 roku o godzinie 9:20 pod Hotelem będzie podstawiony bus dla uczestników konferencji.
On the 23rd and 24th of September there will be a bus waiting for guests outside the Hotel at 9:20 am.
3. Uroczysta kolacja odbędzie się o godz. 19 w Restauracji: Inspiracja na ulicy: Plac Solny 16  http://www.inspiracja.wroc.pl/
Bus będzie czekał o 18.40.
The Dinner on the 23rd will take place at Inspiracja Restaurant on Plac Solny 16 at 7pm. The bus will be waiting at 6.40pm.

© 2022 Konferencje.mwsl.eu