ciltukpl

     ciltnew


7 czerwca 2013r. w siedzibie MWSLiT odbyło się Pierwsze Seminarium Nauki i Biznesu “Światowe wyzwania i możliwości logistyki w XXI wieku” pod patronatem Prezydenta Miasta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, mające na celu uroczyste rozpoczęcie działalności the Chartered Institute of Logistics and Transport UK w Polsce, CILT (UK)- Polska. Czerpiąc cenną wiedzę ze stu lat doświadczeń najstarszego w Europie Instytutu Logistyki i Transportu, mamy zaszczyt otworzyć przy MWSLiT jedyną filię instytutu w Europie Środkowej i Wschodniej i kontynuować jego działalność. Kluczowym elementem spotkania, poza prezentacjami Prezesa CILT (UK) Steve’a Agg, Grahama Inglisa – Dyrektora DHL w 30 krajach Europy, w Afryce oraz na Bliskim Wschodzie i dr Marcina Pawęska- Prezesa CILT w Polsce, była debata ekspercka, z udziałem zaangażowanych stron – przedstawicieli największych firm logistycznych w Polsce i na świecie oraz delegatów uczelni krajowych
i zagranicznych.

 

© 2022 Konferencje.mwsl.eu