logo mwslit

ZAPRASZA NA

KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
OPTYMALIZACJA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW
W BRANŻY TSL

ORGANIZOWANA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU KREATOR INNOWACYJNOŚCI, KTÓRY ZOSTAŁ DOFINANSOWANY PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Wrocław, 24 stycznia 2014r.

PROGRAM

 

CEL KONFERENCJI:
Celem konferencji będzie ukazanie wyników badań nad modelowymi rozwiązaniami optymalnego funkcjonowania przedsiębiorstw z branży TSL oraz zaprezentowanie koncepcji funkcjonowania platformy informacyjnej. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy przedsiębiorstwami branży TSL i nauką.

 

PROGRAM

9.00-9.30 rejestracja uczestników
9.30-9.45 uroczyste powitanie uczestników przez Rektora i Kanclerza MWSLiT
9.45-11.00 I sesja


1. Mgr inż. Piotr Kardasz i mgr inż. Piotr Haller System logistyczny cyklu życia paliwa przy wykorzystaniu metody LCA – Politechnika Wrocławska
2. Mgr Paweł Tronina Europejskie Giełdy Transportowe – Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław
3. Dr Katarzyna Witczyńska RFID jako przykład nowoczesnego, innowacyjnego rozwiązania w branży TSL – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
4. Dr inż. Krzysztof Lewandowski Sojusz morskich przewoźników kontenerów, powrót do karteli? – Politechnika Wrocławska
5. mgr inż. Anita Luda Nowoczesne rozwiązania wspomagające redukcję kosztów paliwa w firmie transportowej- Fundacja Trans.org

 

11.00-11.30 przerwa kawowa
11.30-13.0 I sesja

 

6. Dr inż. Tadeusz Popkowski Współczesne narzędzie optymalizacji zarządzania przedsiębiorstwem- optymalizacja wielokryterialna – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
7. Dr Maria Szeloch, dr inż. Aleksandra Szafrańska, mgr inż. Anna Sałamacha, dr inż. Władysław Janiak Metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem w branży TSL – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
8.Koło Naukowe MWSLiT Optymalizacja przewozów pasażerskich na przykładzie MPK
9. Dr Marek Foriasz Formowanie się centrum miast w aspekcie zmian w strukturze i organizacji transportu – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
10. Dr Marcin Pawęska, dr inż. Sławomir Susz- Model transportu publicznego w Województwie Dolnośląskim- Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu


13.00-13.30 lunch
13.30-14.00 podsumowanie, dyskusja, wnioski


KOMITET ORGANIZACYJNY:
• Przewodnicząca – mgr inż. Anna Sałamacha, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
• Wiceprzewodniczący – mgr inż. Władysław Janiak, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
• Sekretarz konferencji – mgr Ewa Heimrath-Bekier, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
• Sekretarz konferencji – mgr Aldona Długosz, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

KOMITET NAUKOWY:
• Przewodniczący: prof. Dr hab. inż. Tomasz Nowakowski, Politechnika Wrocławska
• Prof. Dr hab. inż. Kazimierz Towpik, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
• Dr Marcin Pawęska, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
• Dr inż. Zbigniew Sebastian, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
• Prof. MWSLiT, dr Maria Szeloch, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
• Dr inż. Anna Dzikowska, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
• Dr hab. inż. Zbigniew Mańko, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
• Dr hab. inż. Andrzej Surowiecki, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 19 B
51-168 Wrocław
tel. + 48 71 324 68 73, fax +48 71 325 15 61
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretarz konferencji: mgr Ewa Heimrath-Bekier
http://www.konferencje.mwsl.eu


MIEJSCE KONFERENCJI
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 19 B
Wrocław, II piętro s. 206

 

© 2022 Konferencje.mwsl.eu