KOŁO NAUKOWE BUDOWNICTWA

 

MIĘDZYNARODOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI
I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU

 

 

wraz z

1

 

zaprasza na

 

I KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

 

BUDOWNICTWO
SZANSE I ZAGROŻENIA BRANŻY

 

Wrocław, 29 maja 2015r.

 

CEL KONFERENCJI:

 

Celem konferencji jest wymiana wiedzy, poglądów i doświadczeń przedstawicieli nauki i praktyków
z branży na temat aktualnych problemów w budownictwie. Konferencja adresowana jest również do młodych naukowców związanych z budownictwem. W ramach wydarzenia zostanie zorganizowany także konkurs na najlepszy referat, którego autorem lub autorami będą Studenci z Kół Naukowych. Organizatorzy przewidują również możliwość zorganizowania stoisk wystawienniczych dla firm, chcących zaprezentować swoje wyroby, technologie i usługi.

Konferencja będzie obejmowała następujące zagadnienia:


1. aktualne problemy w budownictwie
2. budownictwo zrównoważone
3. energooszczędne technologie wykonywania obiektów budowlanych
4. nowoczesne rozwiązania w budownictwie drogowym, kolejowym i mostownictwie
5. budownictwo drogowe i kolejowe szansą rozwoju gospodarczego
6. najnowsze technologie w zarządzaniu budownictwem
7. BHP w budownictwie

 

PROGRAM*

 

29 maja 2015

9.00-9.30 Rejestracja uczestników
9.40-10.00 Prezentacja Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu
10.00-11.30 I sesja
11.30-13.00 Warsztaty z przedsiębiorcami
13.00-14.00 Lunch
14.00-14.30 Warsztaty
14.30-15.30 II sesja
15.30-16.30 Sesja plakatowa
21.00 Spotkanie integracyjne

 

*Program może ulec zmianie w zależności od liczby nadesłanych artykułów przeznaczonych do prezentacji. W przypadku zmian uaktualniony program zostanie przesłany do uczestników Konferencji drogą mailową oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej Konferencji.

 

PRZYGOTOWANIE REFERATU:

 

 • Referaty należy przygotować w języku polskim lub w języku angielskim w edytorze WORD według wskazówek dostępnych na stronie www.logistics-and-transport.eu
 • Artykuły w języku angielskim, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w czasopiśmie Logistics and Transport z liczbą punktów 7.
 • W przypadku zakwalifikowania artykułu w języku polskim do zamieszczenia w czasopiśmie Logistics and Transport, opłata za tłumaczenie na język angielski wynosi 30 PLN za stronę A4.
 • Warunkiem publikacji referatu jest uzyskanie pozytywnej recenzji Komitetu Naukowego Konferencji.
 • Podczas prezentacji referatów organizatorzy zapewniają pełny zestaw urządzeń audiowizualnych.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 

 • mgr Agnieszka Nowosad (MWSLiT) Przewodnicząca komitetu organizacyjnego, Kierownik Biura Karier
 • Piotr Wdowczyk (MWSLiT) Z-ca przewodniczącego komitetu organizacyjnego
 • Mirosław Szewczyk (MWSLiT) Sekretarz konferencji
 • Roksana Witkowska (MWSLiT) Sekretarz konferencji
 • Jakub Szlązak (MWSLiT) Sekretarz konferencji
 • Wojciech Czechowicz (MWSLiT)
 • Damian Krawczyk (MWSLiT)
 • Karol Markowski (MWSLiT)

 

KOMITET NAUKOWY:

 

 • dr inż. Anna Dzikowska – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu – Przewodnicząca komitetu naukowego
 • dr inż. Artur Duchaczek – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • dr inż. Wojciech Kozłowski – Politechnika Opolska
 • dr hab. Alicja Krzemińska – Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. inż. Zbigniew Mańko – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • dr inż. Arkadiusz Mordak – Politechnika Opolska
 • dr inż. Piotr Saska – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • dr hab. inż. Andrzej Surowiecki – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

 

PATRONAT MEDIALNY

 

2

 

KALENDARZ/ HARMONOGRAM KONFERENCJI

 

 • Przesyłanie zgłoszeń i streszczeń do 10 maja 2015
 • Przesyłanie pełnych tekstów oraz prezentacji do 25 maja 2015

OPŁATY


Udział w konferencji jest BEZPŁATNY.
Organizatorzy zapewniają catering oraz materiały konferencyjne.

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI


Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 19 B
51-168 Wrocław
tel. + 48 691 378 456, fax +48 71 325 15 61
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sekretarz konferencji: Mirosław Szewczyk, Roksana Witkowska, Jakub Szlązak

 

www.konferencje.mwsl.eu

 

MIEJSCE KONFERENCJI


Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 19B
Wrocław

© 2023 Konferencje.mwsl.eu