TECHNICZNE I EKOLOGICZNE WYZWANIA LOGISTYKI SUROWCÓW SKALNYCH

 
 

 

Organizatorzy:


  

 
 


Patronat medialny:

 

 

 

Archiwum konferencji

20.04.2012 Poprawa efektywności ekonomicznej oraz bezpieczeństwa systemów transportowych w krajach obszaru wyszehradzkiego

 

I Konferencja Naukowa

Wrocław, 25 maja 2012 r.


TECHNICZNE I EKOLOGICZNE WYZWANIA LOGISTYKI SUROWCÓW SKALNYCH


CEL I TEMATYKA KONFERENCJI

Celem konferencji „Techniczne i ekologiczne wyzwania logistyki surowców skalnych” jest przedstawienie problemów związanych z funkcjonowaniem łańcucha dostaw surowców skalnych od producenta (kamieniołomu) do odbiorcy (firmy budowlanej. Zagadnienia będą omówione na przykładzie realizacji zadań logistycznych na terenie Dolnego Śląska.

Podczas konferencji zostanie poruszona następująca problematyka szczegółowa:

 • podaż i popyt na surowce skalne w Polsce i na Dolnym Śląsku,
 • technologie transportu bliskiego, przeładunku i składowania u producenta,
 • technologie transportu bliskiego, przeładunku i składowania u odbiorcy materiałów skalnych,
 • technologie transportu surowców pojazdami drogowymi,
 • technologie transportu surowców koleją,
 • technologie transportu surowców drogą wodną,
 • ograniczenia formalno-prawne realizacji zadań transportowych,
ograniczenia ekologiczne i ekonomiczne logistyki.

 

WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI

9.30 - 10.00 - Uroczyste otwarcie konferencji.
10.00 - 11.40 - I SESJA

 • Maciej Zathey, Departament Rozwoju Regionalnego UMWD: Studium wydobycia i transportu surowców skalnych w województwie dolnośląskim – implikacje dla polityki rozwoju regionalnego.
 • Witold Bawor, PKP CARGO S.A.: Organizacja wywozu kruszyw z terenu Dolnego Śląska.
 • Sławomir Babicz, „Lafarge Kruszywa i Beton” Sp. z o.o.: Transport samochodowy i kolejowy porównanie.
 • Jan Kulczyk, Politechnika Wrocławska: Problemy transportu kruszyw śródlądowym transportem wodnym.
 • „Kruszywa Polskie” S.A. – Prezentacja.

11.40 - 12.00 - Przerwa kawowa.
12.00 - 13.30 - II SESJA

 • Oskar Olejnik, PKP PLK S.A.: Główne inwestycje infrastruktury kolejowej na terenie Dolnego Śląska.
 • Marcin Plewa, Łukasz Leśnik: Charakterystyka i struktura wykorzystania pojazdów w transporcie kruszyw.
 • PGP „Bazalt” S.A. w Wilkanowie – Prezentacja.

13.30 - 14.00 – Obiad.
14.00 - 16.00- III SESJA

 • Mirosław Mróz: Wpływ wydobycia surowców skalnych na środowiska zewnętrzne.
 • Towarzystwo Eksploatacji Surowców Mineralnych Sp. z o.o. – Prezentacja.

18.00 - Bankiet.

26 maja od godz. 9.30 do godz. 14.00 dla chętnych zorganizowana będzie wycieczka do kopalni. Zwiedzanie oraz obserwacja procesu załadunku na środki transportu.


KOMITET NAUKOWY

 • Prof. Tomasz Nowakowski- MWSLiT- przewodniczący komitetu naukowego
 • Prof. Leszek Mindur- MWSLiT
 • Prof. Kazimierz Towpik- MWSLiT
 • Dr Janusz Zierkiewicz- MWSLiT
 • Prof. Jan Kulczyk- Politechnika Wrocławska
 • Prof. Andrzej Surowiecki- Politechnika Wrocławska
 • Prof. Antoni Szydło- Politechnika Wrocławska
 • Prof. Lech Gładysiewicz- Politechnika Wrocławska
 • Mgr inż. Witold Bawor – Członek Zarządu ds. Eksploatacyjnych PKP CARGO S.A.
 • Dr Maciej Zathey- Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 • Dr Jan Blachowski- Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu
 • Prof. Ph.D Thierry Houe - ICN Business School Nancy-Metz, France

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Mgr inż. Janusz Pawęska- MWSLiT – przewodniczący komitetu organizacyjnego
 • Mgr Ewa Heimrath-Bekier- MWSLiT- sekretarz konferencji
 • Mgr Adam Banaszak – Dyrektor Dolnośląskiego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A.
 • Mgr inż. Arkadiusz Pokropski – Dyrektor Biura Handlowego – Rynek Artykułów Budowlanych i Chemii

 

PATRONAT HONOROWY

Sławomir Nowak- Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Aleksander Marek Skorupa - Wojewoda Dolnośląski
Rafał Jurkowlaniec - Marszałek Województwa Dolnośląskiego

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 19b
51-168 Wrocław
tel. + 48 71 324 68 73, fax +48 71 325 15 61
e-mail: e.heimrath-bekier@msl.com.pl
Sekretarz konferencji: Ewa Heimrath-Bekier

 

MIEJSCE KONFERENCJI
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu 51-168 Wrocław,
ul. Sołtysowicka 19 b
II piętro, sala 206